resna
29 مرداد 1401 - 14:07

خسارت سیل به بیش از ۱۰۰۰ رشته قنات در استان کرمان

مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در سیل اخیر، هزار و ۶۰ رشته قنات در استان کرمان، دچار خسارت شدند. کهنوجی گفت: در سیل اخیر، هزار و ۶۰ رشته قنات در استان کرمان دچار خسارت شدند که قریب به هزار میلیارد تومان برآورد خسارت وارد شده به این قنوات می‌باشد. قناتاو بیان کرد: بیشترین خسارت سیل به قنوات  در شهرستان‌های رفسنجان، زرند، شهربابک، سیرجان، بافت و کرمان بوده است که خواستار تخصیص اعتبارات استانی و ملی برای بازسازی قنوات خسارت دیده می‌باشیم. خسارت سیل به قنواتمدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: با هماهنگی بخش خصوصی و استفاده از ماشین آلات سنگین، آب بعضی از قنوات خسارت دیده رها سازی شده است تا بهره برداران با آسیب کمتری مواجه شوند. او با اشاره به اینکه قبل از سفر ریاست جمهوری به استان کرمان، ۱۷۰ میلیارد تومان برای بازسازی قنوات خسارت دیده مصوب شده بود که خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات مذکور و همچنین اعتبار مصوبات سفر و نیز اعتبار سایر بخش‌های کشاورزی به بازسازی قنوات خسارت دیده از سیل اخیر استان کرمان هستیم. ریاست جمهوریبیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان پایاب (در معماری بخشی از سازه است که برای دسترسی آسان ساکنان به آب کاریز (قنات) ساخته می‌شده‌است.) قنوات هستند. باشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان
شناسه خبر: 625254