resna
18 مرداد 1401 - 14:37

درس استعداد تحصیلی از کنکور دکتری تخصصی پزشکی ۱۴۰۲ حذف شد

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی در وزارت بهداشت تغییرات آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت، دو تغییر عمده در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رخ داد.

خبرنگار مهربر اساس این مصوبه درس استعداد تحصیلی از دروس امتحانی آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ گروه علوم پزشکی حذف خواهد شد.

همچنین درس زبان انگلیسی شامل سوالات عمومی و تخصصی هر رشته خواهد بود.

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در اینجا قابل مشاهده است.

اینجااینجااینجادروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای ۶۹ رشته علوم پایه پزشکی، رشته های تخصصی داروسازی و دو رشته تخصصی دندانپزشکی ارائه شده است.

همچنین مدارک مورد پذیرش رشته های تخصصی داروسازی در اینجا قابل مشاهده است.

اینجااینجااینجامدارک مورد پذیرش رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی نیز برای اطلاع داوطلبان در اینجا ارائه شده است. عنوان مدارک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

اینجااینجااینجابر اساس مصوبه جلسه (۲۷ اسفند ۱۳۸۹) چهل و پنجمین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی دررشته هایی که دکترای عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 554796