resna

آخرین اخبار در مورد امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است

امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است

امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با وبگاه المانیتور به توضیح درباره مذاکرات رفع تحریم‌های وین و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته است. وی در این مصاحبه که امروز دوشنبه منتشر شده گفته که ایران آماده همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و ...

امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است

امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با وبگاه المانیتور به توضیح درباره مذاکرات رفع تحریم‌های وین و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته است. وی در این مصاحبه که امروز دوشنبه منتشر شده گفته که ایران آماده همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و ...

امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است

امیرعبداللهیان: ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس اتمی است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با وبگاه المانیتور به توضیح درباره مذاکرات رفع تحریم‌های وین و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته است. وی در این مصاحبه که امروز دوشنبه منتشر شده گفته که ایران آماده همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و ...